Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Εμβαδόν κυκλικού δίσκου

π=3,14159265358979323846…

Εμβαδόν κυκλικού δίσκου=πR2