Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Πίνακας Σχηματισμού Αορίστου


ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
βοηθώ
-ησα
βοήθησα
-ήνω, -άνω
αφήνω, αυξάνω
άφησα, αύξησα
-σταίνω
αρρωσταίνω
αρρώστησα
εξαιρέσεις
μεθώ,
μηνώ
-υσα
μέθυσα, μήνυσα
-ίζω
στολίζω
-ισα
στόλισα
-άρω
προβάρω
προβάρισα
-ύζω
δακρύζω
-υσα
δάκρυσα
-ύω
δύω
έδυσα
-ύνω
φτύνω, μολύνω
-υσα,  -υνα
έφτυσα, μόλυνα
-είνω
κλείνω
-εισα
έκλεισα
-είω
αποκλείω
απέκλεισα
-είθω
πείθω
έπεισα
-είζω
δανείζω
δάνεισα
-οίζω
αθροίζω
-οισα
άθροισα
-ίνω, -ίνομαι
κρίνω, γίνομαι
-ινα
έκρινα,
έγινα
-αίνω
ακριβαίνω
-υνα
ακρίβυνα
πλένω

έπλυνα
τείνω, μένω

-εινα
έτεινα,
έμεινα
-έλλω
αναγγέλλω
-ειλα
ανάγγειλα
-έλνω
στέλνω
έστειλα
βάζω, βάλλω

-λα
έβαλα
βγάζω

έβγαλα
-είρω
φθείρω
-ειρα
έφθειρα
-έρνω
γέρνω
έγειρα
εξαιρέσεις
σέρνω, γδέρνω
-υρα, -αρα
έσυρα, έγδαρα
ΑΝΩΜΑΛΑ     ΡΗΜΑΤΑ
-αίνω
ανεβαίνω, κατεβαίνω
-ηκα
ανέβηκα, κατέβηκα
μπαίνω, βγαίνω
-ήκα
μπήκα, βγήκα
τυχαίνω, πετυχαίνω
-υχα
έτυχα, πέτυχα
σωπαίνω, χορταίνω
-ασα
σώπασα, χόρτασα
λαβαίνω, καταλαβαίνω
-αβα
έλαβα, κατάλαβα
μαθαίνω, παθαίνω
-αθα
έμαθα, έπαθα
εγκατασταίνω
-ησα
εγκατάστησα
πηγαίνω
-ήγα
πήγα
-αίρνω
παίρνω
-ήρα
πήρα
-εύγω
φεύγω
-υγα
έφυγα
-ίσκω
βρίσκω
-ήκα
βρήκα

λέω, βλέπω

είπα, είδα

τρώω

έφαγα

πίνω, δίνω

ήπια, έδωσα

έρχομαι

ήρθα

διδάσκω, πέφτω

δίδαξα, έπεσα

Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

Ο ΨΥΛΛΟΣ - η ταινίαΈνας δωδεκάχρονος μαθητής που ζει σε κάποιο ορεινό χωριό της Ολυμπίας συντάσσει και διανέμει μια χειρόγραφη εφημερίδα με τίτλο «Ο Ψύλλος».

Η τακτική ταχυδρόμηση της εφημερίδας του σε διάφορα μέρη και τα γράμματα που λαμβάνει ως απάντηση, είναι ο μόνος τρόπος να ταξιδεύει, να ξεφεύγει νοερά από τα στενά όρια του χωριού.

Για τους γονείς του, ανθρώπους του μεροκάματου, είναι μια ασχολία χωρίς πρακτικό αντίκρισμα, ενώ για τους συγχωριανούς του, μια γραφικότητα προς χλευασμό.

Μέχρι που καταφθάνει από την Αθήνα μια δημοσιογράφος, για να πάρει συνέντευξη από το νεαρό «εκδότη».

Το απροσδόκητο ενδιαφέρον της πρωτεύουσας θα μεταστρέψει την πεποίθηση όλων για την αξία της φυλλάδας, όμως ο μαθητής θα παραμείνει πιστός στους στόχους και τις επιθυμίες του.

Η ταινία, μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε και τα βραβεία που απέσπασε, κυκλοφόρησε και σε βιβλίο.