Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

Τα κράτη της Ευρώπης

Εξάσκηση στην εκμάθηση των κρατών της Ευρώπης
μέσα από το παιχνίδι Ευρώπη (The countries of Europe)