Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Κατασκευές

Κατασκευή κανονικού πενταγώνου
με μόνο ένα χάρακα και ένα διαβήτη


Κατασκευή παράλληλης γραμμής
με μόνο ένα χάρακα και ένα γνώμονα

Κατασκευή κανονικού εξαγώνου
με μόνο ένα χάρακα και ένα διαβήτη

Κατασκευή ισόπλευρου τριγώνου
με μόνο ένα χάρακα και ένα διαβήτητάνγκραμ στο διαδίκτυο