Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

Εικόνες από το... Πάρτι στη λάσπη

Σταχτοτσικνιάς
Νούφαρα
Δεντροβάτραχος
Βάτραχος
Λιβελούλες
Καλαμοκανάς
Αργυροπελεκάνος