Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

Α' Παγκόσμιος Πόλεμος (1914-1918)

Ένα βίντεο για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο
και τη Μάχη του Σκρα (17 Μαΐου 1918)