Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

Το σχολείο προετοιμάζεται για τη γιορτή των Χριστουγέννων